Kompleksowe projekty architektoniczne


Nasze centrum projektowe zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych projektów konstrukcyjnych. Zakres naszych prac uzależniony jest przede wszystkim od branży architektonicznej, z której pochodzi dane zlecenie. Na podstawie wykonanych przez architekta rysunków, projektant konstrukcji jest w stanie dokładnie przeanalizować statykę poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu, sprawdzić przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i na ich podstawie wykonać kompletne obliczenia. W końcowym etapie współpracy projektant konsultuje z architektem wszelkie konieczne do wprowadzenia zmiany ? w ten sposób otrzymuje się gotowy projekt konstrukcyjny w postaci obliczeń i rysunków.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • wykonywanie obliczeń statystycznych
  • wykonywanie rysunków budowlanych i wykonawczych konstrukcji
  • wykonywanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla budynków o przeznaczeniu prywatnym oraz publicznym

Dlaczego warto skorzystać z oferty Zespołu Projektowego?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu projektów architektonicznych. Wszystkie powierzone prace przeprowadza osoba, która posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie. Do tej zrealizowaliśmy:

  • kilkadziesiąt projektów budynków mieszkalnych
  • Projekty hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej
  • projekt budynku wielorodzinnego o łącznej powierzchni 8000m2
  • projekty budynków użyteczności publicznej
  • kilkladziesiąt projektów wyburzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych
  • kilkadziesiąt inwentaryzacji budynków jedno- i wielorodzinnych, usługowych oraz gospodarczych