Projekty elektryczne


Wykonujemy projekty elektryczne instalacji i sieci w zakresie:

 • projekty instalacji wewnętrznych w budynkach
 • projekty przyłączy
 • projekty sieci elektroenergetycznych
 • analizy techniczne
 • oświetlenia dróg
 • wewnętrznych instalacji zasilających WIZ

Poniżej przedstawiamy niektóre wykonane przez nas projekty:

 • linia kablowa oświetlenia przy ul. Irysowej w Polkowicach
 • linia kablowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Polkowicach
 • linia kablowa oświetlenia przy ul. Wspólnej w Grębocicach
 • linia kablowa oświetlenia w m. Retków gm. Grębocice
 • oświetlenie terenu przy szkole podstawowej w Grębocicach
 • linia kablowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej w Głogowie
 • zasilanie rezerwowe stacji uzdatniania wody w Grębocicach
 • przebudowa linii napowietrznej SN 20kV usunięcie kolizji z osiedlem domków – jednorodzinnych w m. Nielubia gm. Żukowice
 • budowa linii napowietrznej i stacji transformatorowej do zasilania fabryki styropianu w m. Kłobuczyn gm Gaworzyce
 • przebudowa linii napowietrznej 20kV usunięcie kolizji z osiedlem domków jednorodzinnych w m. Modła gm. Jerzmanowa
 • przebudowa linii napowietrznej 20kV ? usunięcie kolizji z terenem Żwirowni w m. Wilkocin gm. Przemków
 • budowa stacji transformatorowej i linii kablowych 0,4k i 20kV oraz oświetlenia parkingu przy pawilonie Media Markt w Głogowie
 • remonty instalacji elektrycznych w budynkach SM Nadodrze w Głogowie przy ul. Kosmonautów Polskich, Galileusza, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Obrońców Pokoju, Głowackiego, Oriona, Perseusza, Moniuszki.
 • remonty instalacji elektrycznej w budynkach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Osadników, Długosza, Obrońców Pokoju, Al. Wolności.

 

logo_jpg

http://zespol-projektowy.pl/