Projekty drogowe – Lubin, Legnica, Polkowice


Realizacja projektów drogowych

Przygotowujemy kompleksowe projekty  drogowe, w ramach których zajmujemy się m.in. wykonywaniem:

  • projektów ulic, jezdni, placów, parkingów, chodników itp.
  • projektów zjazdów indywidualnych
  • projektów organizacji ruchu tymczasowego i docelowego
  • operatów wodoprawnych

Wykonywanie projektów drogowych rozpoczynamy od uzyskania geodezyjnej mapy do celów projektowych od geodety z uprawnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy określa się warunki brzegowe dotyczące projektowanego zjazdu, chodnika, jezdni, placu lub innego obiektu o charakterze drogowym (minimalna lub maksymalna szerokość, odległości od budynków itp.). Kolejny etap to uzyskanie warunków przyłączenia kanalizacji, dzięki którym możliwe jest odwodnienie projektowanego obiektu drogowego. Dotyczy to głównie dróg i parkingów. W przypadku większych obiektów zdarza się, że występują kolizje projektowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą podziemną lub naziemną. W tym przypadku uzyskujemy warunki usunięcia kolizji, a  następnie wykonujemy projekty przebudowy istniejącej infrastruktury. Ostatnim etapem jest przygotowanie projektu branży drogowej z opracowaniami towarzyszącymi.  Po wszystkich powyższych przygotowaniach dokumentacja jest gotowa do złożenia w Urzędzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

Projekt zjazdu w Lubinie, Legnicy, Polkowicach

Firma Zespół Projektowy zajmuje się projektami zjazdów indywidualnych. Dołożymy wszelkich starań, by zaprojektować dla Państwa zjazd w jak najkrótszym możliwym terminie. Proponujemy atrakcyjne koszty wykonania projektu oraz profesjonalną i miłą obsługę.

 

Operat wodoprawny w Lubinie, Legnicy, Polkowicach

Operat wodoprawny jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego można uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Firma Zespół Projektowy zajmuje się przygotowaniem odpowiednich do tego celu materiałów. Treści operatu muszą być zgodne z określonymi ustawami i rozporządzeniami.