Biuro projektowe z Lubina, Legnicy i Polkowic – projekty elektryczne


Odpowiednio przygotowany projekt instalacji elektrycznej powinien umożliwić dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach do odbiorników oraz gwarantować ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Przystępując do projektowania instalacji elektrycznej, warto już na samym początku rozważyć uwzględnienie całej sieci elektroenergetycznej. Takie rozwiązanie nie tylko pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, ale również w przyszłości stworzy możliwość dalszej przebudowy i rozbudowy. Projekt instalacji elektrycznej powinien zawierać podstawowe informacje, w skład których wchodzą: charakterystyczne dane zasilania, dane o awaryjnym zasilaniu, dane o obwodach realizujących określone funkcje oraz warunki otoczenia. Do kompletnego projektu należy również dołączyć informacje o: typie przewodów, sposobie ich instalowania, rodzajach zabezpieczeń, wyłączeniach awaryjnych oraz wzajemnym oddziaływaniu instalacji elektrycznych i nieelektrycznych. Projekt instalacji elektrycznej składa się w odpowiednim urzędzie celem uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy.

Firma Zespół Projektowy z siedzibą w Lubinie zajmuje się także tworzeniem projektów sieci gazowych, wodociągowych oraz tworzeniem projektów domów z kosztorysami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu:

 • projektów instalacji wewnętrznych w budynkach
 • projektów przyłączy
 • projektów sieci elektroenergetycznych
 • analiz techniczne
 • oświetlenia dróg
 • wewnętrznych instalacji zasilających WIZ

Poniżej znajdą Państwo listę naszych dotychczasowych realizacji:

 • linia kablowa oświetlenia przy ul. Irysowej w Polkowicach
 • linia kablowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Polkowicach
 • linia kablowa oświetlenia przy ul. Wspólnej w Grębocicach
 • linia kablowa oświetlenia w m. Retków gm. Grębocice
 • oświetlenie terenu przy szkole podstawowej w Grębocicach
 • linia kablowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej w Głogowie
 • zasilanie rezerwowe stacji uzdatniania wody w Grębocicach
 • przebudowa linii napowietrznej SN 20kV usunięcie kolizji z osiedlem domków – jednorodzinnych w m. Nielubia gm. Żukowice
 • budowa linii napowietrznej i stacji transformatorowej do zasilania fabryki styropianu w gm. Kłobuczyn gm Gaworzyce
 • przebudowa linii napowietrznej 20kV usunięcie kolizji z osiedlem domków jednorodzinnych w m. Modła gm. Jerzmanowa
 • przebudowa linii napowietrznej 20kV – usunięcie kolizji z terenem Żwirowni w m. Wilkocin gm. Przemków
 • budowa stacji transformatorowej i linii kablowych 0,4k i 20kV oraz oświetlenia parkingu przy pawilonie Media Markt w Głogowie
 • remonty instalacji elektrycznych w budynkach SM Nadodrze w Głogowie przy ul. Kosmonautów Polskich, Galileusza, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Obrońców Pokoju, Głowackiego, Oriona, Perseusza, Moniuszki.
 • remonty instalacji elektrycznej w budynkach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Osadników, Długosza, Obrońców Pokoju, Al. Wolności.
 • i wiele innych