Architektura


Klientom indywidualnym oferujemy:

  • projektowanie budynków jedno- i wielorodzinnych – architektura
  • projektowanie hal usługowo-produkcyjnych
  • projektowanie budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy itp.)
  • realizacja projektów indywidualnych
  • Adaptacje projektów typowych
  • doradztwo w dobrze projektu
  • wykonanie odwiertów i badań geotechnicznych
  • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę

U nas klient o nic się nie martwi, wszystkie procedury są w naszym zakresie, a na koniec współpracy przekazujemy gotowy produkt w postaci Pozwolenia na Budowę.

 

Zakres adaptacji projektów typowych budynków mieszkalnych wchodzi uzyskanie mapy do celów projektowych od geodety z uprawnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy określa się warunki brzegowe dotyczące projektowanego budynku (maksymalna wielkość, kąt dachu, dopuszczalna powierzchnia zabudowy itp). Kolejnym etapem jest uzyskanie warunków przyłączenia od zarządców sieci (wody, kanalizacji, energii i gazu). Ostatnim etapem jest przygotowanie projektu zagospodarowania działki, na której ma powstać budynek, wykonanie projektów przyłączy lub sieci oraz adaptacja projektu typowego do warunków lokalnych. Po wszystkich powyższych przygotowaniach dokumentacja jest gotowa do złożenia w Urzędzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Architektura projektowanych przez nas budynków zadowoli każdego z Państwa, a projekty prowadzi Architekt z wieloletnim doświadczeniem w branży.

 

W branży Architektonicznej wykonaliśmy następujące zadania:

– adaptacja projektu domu jednorodzinnego – 70 adaptacji

– projekt indywidualny domu jednorodzinnego – 8 projektów

– projekt rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 4 projekty

– projekt budynku użyteczności publicznej – nowoczesna architektura budynku

– projekt elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2 projekty

 

Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, a każdy Inwestor jest dla nas wyjątkowy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Z poważaniem

Zespół Projektowy

 

logo_jpg

Strona główna

http://projektant.lubin.pl/