Projekty sanitarne w Lubinie


Zajmujemy się wykonywaniem kompleksowych projektów sanitarnych. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu projektów sieci i przyłączy wodociągowych, gazowych oraz projektów kanalizacji sanitarnych. Wszystkie prace rozpoczynamy od uzyskania mapy geodezyjnej do celów projektowych. Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy określamy warunki brzegowe dotyczące projektowanej sieci. W dalszej kolejności wnioskujemy o uzyskanie warunków przyłączenia od zarządców sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Ostatnim etapem prac jest przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci. Po wszystkich powyższych przygotowaniach dokumentacja jest gotowa do złożenia w Urzędzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą projektów domów jednorodzinnych.

 

Projekty sanitarne – dotychczasowe realizacje:

Sieci Gazowe:

 • Gazyfikacja miejscowości Miroszowice – gmina Lubin
 • Sieć i przyłącza gazu do budynków mieszkalnych w Lubinie – ul. Chocianowska
 • Sieć i przyłącza gazu do budynków mieszkalnych wraz z przekładką istniejącego gazociągu kolidującego z budową – osiedla MGC Incest w miejscowości Szklary Górne
 • i wiele innych

Sieci Wodociągowe:

 • Wodociąg wody surowej DN 400 od studni S511 i S507 w Osieku do Zakładu Uzdatniania Wody ZUW 5 w Lubinie przy ul. Gajowej.
 • Wymiana wodociągu DN 300 wzdłuż ulicy Bolesławieckiej w Lubinie, obręb nr 3. Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.
 • Przebudowa sieci wodociągowej kolidującej z budową galerii Cuprum w Lubinie ul. Mikołaja Kopernika i Sikorskiego – MGC INWEST Sp. z o.o.
 • i wiele innych

Sieci kanalizacyjne:

 • Sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza i Cedyńskiej w Lubinie, Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.
 • Galeria Cuprum w Lubinie; przekładka kolektora sanitarnego  DN 1200 kolidującego z budową Galerii Cuprum w Lubinie, ul. Mikołaja Kopernika i Sikorskiego.
 • Wymiana sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Lubinie, Inwestor: Gmina Miejska Lubin
 • i wiele innych

Osiedla:

 • Sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza i Cedyńskiej w Lubinie, Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.
 • Galeria Cuprum w Lubinie; przekładka kolektora sanitarnego  DN 1200 kolidującego z budową Galerii Cuprum w Lubinie, ul. Mikołaja Kopernika i Sikorskiego.
 • Wymiana sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Lubinie, Inwestor: Gmina Miejska Lubin
 • i wiele innych

Ponadto wiele obiektów:

 • użyteczności publicznej
 • salony samochodowe
 • budynki wielorodzinne
 • osiedla mieszkaniowe