Projekty sanitarne


Projekty sanitarne

Projekty sanitarne (woda, kanalizacja, gaz)

 • projekty sieci wod-kan-gaz
 • projekty przyłączy
 • projekty instalacji wewnętrznych w budynkach
 • operaty wodnoprawne

Poniżej przedstawiamy ciekawsze z wykonanych przez nas projekty sanitarne:

Sieci Gazowe:

 • Gazyfikacja miejscowości Miroszowice – gmina Lubin
 • Sieć i przyłącza gazu do budynków mieszkalnych w LUBINIE ul.Chocianowska
 • Sieć i przyłącza gazu do budynków mieszkalnych wraz z przekładką istniejącego gazociągu kolidującego z budową- osiedla MGC Incest w m.Szklary Górnych

Sieci Wodociągowe:

 • WODOCIĄG WODY SUROWEJ dn. 400 od studni S511 i S507 w Osieku do Zakładu Uzdatniania Wody ZUW 5 w Lubinie przy ul.Gajowej.
 • WYMIANA WODOCIĄGU dn. 300 wzdłuż ulicy Bolesławieckiej w Lubinie obręb nr 3.INWESTOR : MPWIKSp. z o.o.
 • Przebudowa sieci wodociągowej kolidującej z budową galerii Cuprum w Lubinie ul. M. Kopernika i Sikorskiego ? MGC INWEST Sp. z o.o.

Sieci kanalizacyjne:

 • SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ wzdłuż ulicy A. Mickiewicza i Cedyńskiej w Lubinie. INWESTOR : MPWIK Sp. z o.o.
 • GALERIA CUPRUM w LUBINIE,PRZEKŁADKA KOLEKTORA SANITARNEGO dn.1200 kolidującego z budową Galerii Cuprum w Lubinie ul. M. Kopernika i Sikorskiego.
 • WYMIANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ulicy Tadeusza Kościuszki w Lubinie. INWESTOR : Gmina Miejska Lubin

Osiedla:

 • SIEĆ WODOCIĄGOWA oraz SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ dla obszaru MAŁOMIC w LUBINIE
 • SIEĆ WODOCIĄGOWA oraz SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ dla obszaru ZALESIE II w LUBINIE obręb nr 8: ul.Krzemieniecka

Ponadto wiele obiektów:

 • użyteczności publicznej
 • salony samochodowe
 • budynki wielorodzinne
 • osiedla mieszkaniowe

 

Nasze projekty sanitarne ( wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, gazowych) rozpoczynamy od uzyskania mapy do celów projektowych od geodety z uprawnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy określa się warunki brzegowe dotyczące projektowanych sieci. Kolejnym etapem jest uzyskanie warunków przyłączenia od zarządców sieci (wody, kanalizacji, gazu). Ostatnim etapem jest przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci. Po wszystkich powyższych przygotowaniach dokumentacja jest gotowa do złożenia w Urzędzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

 

Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, a każdy Inwestor jest dla nas wyjątkowy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Z poważaniem

Zespół Projektowy

logo_jpg

http://zespol-projektowy.pl/