Projekty drogowe


  • projekty drogowe, placów, parkingów, chodników itp.
  • projekty zjazdów indywidualnych
  • projekty organizacji ruchu tymczasowego i docelowego
  • operaty wodnoprawne

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu dróg, ulic, zjazdów, chodników i wszystkiego co wiąże się z Zagospodarowaniem Terenu. Naszymi klientami są zarówno osoby prywatne jak i administracja publiczna (Gminy, Powiaty itp.)

Ponadto wykonujemy projekty organizacji ruchu tymczasowego (na czas prac) oraz docelowego. Dla projektów drogowym wykonujemy opracowania towarzyszące, takie jak operaty wodno-prawne czy decyzje środowiskowe.

Nasze projekty drogowe  rozpoczynamy od uzyskania mapy do celów projektowych od geodety z uprawnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy określa się warunki brzegowe dotyczące projektowanego zjazdu, chodnika, jezdni, placu lub innego obiektu o charakterze drogowym (minimalna lub maksymalna szerokość, odległości od budynków itp.). Kolejnym etapem jest uzyskanie warunków przyłączenia od zarządców sieci kanalizacji deszczowej dzięki którym możliwe jest odwodnienie projektowanego obiektu drogowego – dotyczy to głównie dróg i parkingów. W przypadku większych obiektów zdarza się, że występują kolizje projektowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą podziemną lub naziemną. W tym przypadku uzyskujemy warunki usunięcia kolizji, a  następnie wykujemy projekty przebudowy istniejącej infrastruktury. Ostatnim etapem jest przygotowanie projektu branży drogowej z opracowaniami towarzyszącymi.  Po wszystkich powyższych przygotowaniach dokumentacja jest gotowa do złożenia w Urzędzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Wykonaliśmy następujące zadania (projekty drogowe):

– zjazd indywidualny z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 23 projekty

– projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego – 35 projektów

– projekty dróg wewnętrznych przy budynkach użyteczności publicznej ~ 3000mb wraz z miejscami postojowymi

– projekt drogowy odbudowy nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów po wykonaniu sieci wodociągowej w Lubinie o powierzchni łącznej 4000 m2

 

Projekty Drogowe realizujemy przy pomocy wysokiej klasy programów komputerowych dostępnych obecnie na rynku.

 

Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, a każdy Inwestor jest dla nas wyjątkowy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Z poważaniem

Zespół Projektowy

 

logo_jpg

http://zespol-projektowy.pl/